Ing. Mgr. Matúš Holubkovič

Diplomová práce

Súčasnosť a budúcnosť PPP projektov v ČR

Present and Future of PPP Projects in Czech Republic
Abstract:
The Diploma Thesis analyzes the current state of the use of Public Private Partnership method to ensure the needs of the public in the conditions of the Czech Republic. The work provides a comprehensive insight into the economic and legal context of this method. Emphasis is put on an assessment of the practical experience of PPP, especially in the form of description and critical analysis of selected …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu využívania metódy Public Private Partnership, pri zabezpečovaní verejných potrieb v podmienkach Českej republiky. Práca poskytuje ucelený pohľad na ekonomicko-právne súvislosti tejto metódy. Akcent práce smeruje k zhodnoteniu doterajších praktických skúsenosti s PPP, a to hlavne formou deskripcie a kritickej analýzy vybraných projektov na celoštátnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo