Theses 

Systém vzdělávání pro úředníky územně samosprávných celků – Bc. Jaroslava HRUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jaroslava HRUŠKOVÁ

Diplomová práce

Systém vzdělávání pro úředníky územně samosprávných celků

Education of clerks regional municipal unit

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání úředníků územně samosprávných celků, se zaměřením na zákon o úřednících. Úvodní část vymezuje základní pojmy z oblasti veřejné správy a zákona o úřednících. Následují kapitoly o celoživotním vzdělávání a jeho významu a potřebnosti na evropské politické scéně a vymezení některých pojmů souvisejících s procesem učení dospělých. Dále jsou představeny vybrané vzdělávací instituce pro vzdělávání ve veřejné správě a charakterizován vybraný územně samosprávný celek a respondenti řízených rozhovorů. V poslední kapitole jsou vyhodnoceny odpovědi vybraných respondentů řízených rozhovorů s výhradami a doporučeními k jednotlivým typům vzdělávání a identifikací hlavních problémů ve vzdělávání.

Abstract: The submitted diploma thesis deals with the issue of education of officers in territorial self-governing units and focuses on the Officers Act. The introductory part defines the basic concepts in the area of public administration and Officers Act. The following chapters deal with life-long learning and its meaning and necessity on the European political scene and define some concepts connected with adult learning process. I introduce selected educational institutions for education in public administration and characterize a chosen territorial self-governing unit and respondents of directive interviews. In the last chapter I evaluate the responses of the chosen respondents in the directive interviews and add objections and recommendations to the particular types of education and identify the main problems in education.

Klíčová slova: veřejná správa, zákon o úřednících, celoživotní vzdělávání, proces učení dospělých, vzdělávací instituce, územně samosprávný celek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HRUŠKOVÁ, Jaroslava. Systém vzdělávání pro úředníky územně samosprávných celků. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz