Lada Konečná

Bakalářská práce

Výběr optimálního dodavatele a cenové srovnání vybraných produktů

Selecting the Optimal Supplier and Price Comparison of Selected Products
Anotace:
práci je řešena problematika výběru optimálního dodavatele pro vybrané produkty, následná kalkulace a srovnání prodejních cen. Vybranými produkty se rozumí mosazné zboží, na které je každého půl roku vyhlášen tendr. Dodavatelé jsou vyzvání k zasílání nabídek s nákupními cenami a po důkladném rozboru je vybrán dodavatel, který se stane na následujících 6 měsíců optimální. V další části je pomocí vnitropodnikových …více
Abstract:
The goal of this work is to find an optimal supplier for selected products, the subsequent calculation of sales and price comparison. Selected product are brass products, on which a tender is announced every six month. Suppliers will be invited to sending their offers to purchase prices and the best supplier is then chosen after thorough analysis. This supplier will be selected as the optimal for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Bršlica

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Lada. Výběr optimálního dodavatele a cenové srovnání vybraných produktů. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku