Theses 

Prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku. – Lenka JANKŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka JANKŮ

Bakalářská práce

Prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku.

The prevention of tooth decay formation at primary school children.

Anotace: Bakalářská práce je tvořena dvěma hlavními částmi, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje informace o vzniku zubního kazu a popisuje prostředky, kterými lze zubnímu kazu předcházet. Pozornost je také věnována stavbě chrupu, vlivu správné výživy, hygieně dutiny ústní, metodám čištění zubů a preventivním stomatologickým programům pro děti na našem území. Praktická část se zabývá analýzou získaných dat z dotazníkového šetření. Cílem této práce je zmapovat úroveň prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku.

Abstract: The bachelor thesis is formed in two main parts named the theoretical and the practical part. The teoretical part contains informations about dental caries and describes the means how to prevent the tooth decay. The attention is also paid to the structure of teef, the impact of proper nutrition, oral hygiene, brushing techniques and dental prevention programs for children in our area. The partical part deals with the analysis of the data obtained from the survey. The main point of this work is to explore the level of prevention of tooth decay formation at the primary school children.

Klíčová slova: Zuby, zubní kaz, orální hygiena, čištění zubů, správná výživa, prevence, preventivní programy, děti mladšího školního věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANKŮ, Lenka. Prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku.. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz