Mgr. Lucie Sedláková

Bakalářská práce

Lokální diverzita flóry kulturní krajiny v okolí Mikulova

Local diversity of flora in the cultural landscape near Mikulov (southern Moravia)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit druhové bohatství kulturní krajiny v malém prostorovém měřítku a zároveň porovnání druhové diverzity jednotlivých biotopů a jejich ekotonů. V zemědělské krajině v okolí Mikulova bylo zapsáno a analyzováno 70 fytocenologických snímků o velikosti 4 × 4 m. Zastoupení druhů bylo hodnoceno pomocí devítistupňové Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Snímky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find species richness agricultural landscape in small spatial scale and at the same time comparing species richness individual biotopes and their ecotones. In agricultural landscape in the surrounding of Mikulov was in sum recorded 70 phytosociological relevés sized 4 x 4 m. Representation of species was evaluated using the nine-point Braun-Blanquet combined scale …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta