Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

Doctoral thesis

Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands

Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands
Abstract:
Nížinné oblasti střední Evropy byly již od neolitu hustě osídlené. Různé způsoby managementu, jako například pařezení, pastva zvířat nebo hrabání lesní opadanky silně ovlivnily podobu lesních ekosystémů, včetně rostlinných společenstev podrostu. Tradiční formy hospodaření v průběhu 19. a 20. století postupně zanikly, a to v důsledku rozšíření pěstování vysokého lesa. Právě tato změna zřejmě do značné …more
Abstract:
Lowland areas in central Europe have been densely inhabited since the Neolithic. Various management practices, such as coppicing, animal grazing and collecting of tree leaf litter, have profoundly shaped forest ecosystems, including understorey plant communities. Traditional non-timber practices were gradually replaced due to the expansion of high forests in the course of the 19th and 20th centuries …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
  • Reader: prof. Dr. Jörg Ewald, prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Botany

Theses on a related topic