Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

Disertační práce

Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands

Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands
Anotace:
Nížinné oblasti střední Evropy byly již od neolitu hustě osídlené. Různé způsoby managementu, jako například pařezení, pastva zvířat nebo hrabání lesní opadanky silně ovlivnily podobu lesních ekosystémů, včetně rostlinných společenstev podrostu. Tradiční formy hospodaření v průběhu 19. a 20. století postupně zanikly, a to v důsledku rozšíření pěstování vysokého lesa. Právě tato změna zřejmě do značné …více
Abstract:
Lowland areas in central Europe have been densely inhabited since the Neolithic. Various management practices, such as coppicing, animal grazing and collecting of tree leaf litter, have profoundly shaped forest ecosystems, including understorey plant communities. Traditional non-timber practices were gradually replaced due to the expansion of high forests in the course of the 19th and 20th centuries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Dr. Jörg Ewald, prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Botanika

Práce na příbuzné téma