Zuzana Handlovičová

Master's thesis

Financovanie leasingom v porovnani s úverom v podmienkach ČR

Financovanie leasingom v porovnani s úverom v podmienkach ČR
Abstract:
Práca ponúka obraz leasingovej a úverovej problematiky na trhu v ČR. Dlhodobé financovanie cudzím kapitálom je strategickým rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje finančnú situáciu na niekoľko rokov do budúcnosti, a preto je potrebné dobre mu rozumieť a poznať všetky jeho špecifiká a podrobnosti. Cieľom práce bolo popísať jednotlivé možnosti financovania investícií, venovať sa definícii, druhom, výhodám a nevýhodám …more
Abstract:
The thesis introduces leasing and credit issues on the market of the Czech Republic. The long-term financing by borrowed capital represents a strategic decision that influences the financial state in future years and therefore it is essential to understand and identify all its specifics and details properly. The thesis aims to analyze possibilities of investment financing in particular, to concentrate …more
Abstract:
Práca ponúka obraz leasingovej a úverovej problematiky na trhu v ČR. Dlhodobé financovanie cudzím kapitálom je strategickým rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje finančnú situáciu na niekoľko rokov do budúcnosti, a preto je potrebné dobre mu rozumieť a poznať všetky jeho špecifiká a podrobnosti. Cieľom práce bolo popísať jednotlivé možnosti financovania investícií, venovať sa definícii, druhom, výhodám a nevýhodám …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2012
  • Supervisor: Marie Zelenková
  • Reader: Vladimír Zelenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29590

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Theses on a related topic