Theses 

Analýza konkurence bankovní instituce – Lucie Řehová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Lucie Řehová

Bakalářská práce

Analýza konkurence bankovní instituce

The Competition Analysis of Bank Institution

Anotace: Tématem bakalářské práce je analýza konkurence bankovní instituce GE Money Bank. Cílem bakalářské práce je souhrnně charakterizovat bankovní trh, identifikovat největší konkurenty bankovní instituce GE Money Bank, porovnat úroveň nabízených služeb a zhodnotit postavení této banky na bankovním trhu. Bakalářská práce je tvořena pěti hlavními částmi. Úvod a praktická část je zaměřena na popis bankovní instituce GE Money Bank a charakteristiku konkurenčního prostředí této společnosti. Následuje teoretická část, která tvoří základ pro praktickou část. Praktická část je zaměřena na analýzu konkurence, marketing služeb a výzkumnou metodu mystery shopping. V metodické části je blíže popsána výzkumná metoda mystery shopping a její obměny. Závěr praktické části je tvořen návrhy a doporučeními pro management banky. Cílem těchto doporučení by mělo být zvýšení kvality poskytovaných služeb a dosáhnutí lepšího postavení GE Money Bank na bankovním trhu.

Abstract: The main theme of bacalor thesis is the competitive analysis for banking institution GE Money Bank. The aim of this work is collectively characterize the banking market, identify the largest banking institution GE Money Bank competitors, to compare offered services and to assess the status of the Bank on banking market. The thesis is composed of five main parts. Introduction and practical part focuses on the description of banking institutions, GE Money Bank and the characteristics of the company's competitive environment. The following theoretical part forms the basis for the practical part. The practical part is focused on competitive analysis, marketing research services and mystery shopping method. The methodical part specifies mystery shopping research method and its variations. The practical part conclusion consists of suggestions and recommendations for management of the bank. The aim of these recommendations would be to increase the service quality and achieve better GE Money Bank ranking on banking market.

Klíčová slova: bankovní instituce, konkurence, bankovní služby, GE Money Bank, mystery shopping

Keywords: banking institution, competition, banking services, GE Money Bank, mystery shopping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Zuzana Némethová
  • Oponent: Jana Valečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:23, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz