Bc. Soňa Zrubecová

Master's thesis

Private equity ako alternatívny zdroj financovania

Private equity as an alternative source of funding
Abstract:
The aim of the graduation thesis is a characteristic of an alternative source of financing in the form of private equity capital. The work deals with the explanation of the issue, its historical development, situation in Europe and it describes the private equity sector on the Slovak market. It is divided into four chapters. The first chapter is focused on the theoretical background of private equity …viac
Abstract:
Cieľom záverečnej diplomovej práce je charakteristika alternatívneho zdroja financovania vo forme private equity kapitálu. Práca sa zaoberá oboznámením sa s problematikou, jej historickým vývojom, situáciou v Európe a popisuje sektor private equity na slovenskom trhu. Je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické pozadie private equity investícií, terminológiu, charakteristiku …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance