Bc. Radka Hulvová

Diplomová práce

Error analysis of texts written by Czech EFL students

Error analysis of texts written by Czech EFL students
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá problematikou jazykové přesnosti a chyb v písemném projevu studentů střední školy. Analyzovaný vzorek tvořilo 36 prací od 18 studentů, jejichž úroveň jazykové kompetence odpovídá úrovni B1 – B2 (SERJ, 2002). Analýza se zabývá chybami v gramatice, lexiku, formě a větné stavbě. Ke kategorizaci využívá upravenou chybovou taxonomii vytvořenou v lovaňském centru pro korpusovou …více
Abstract:
This Master’s thesis is concerned with accuracy and errors in written production of Czech secondary school students. The analyzed sample consists of 36 texts produced by 18 students whose level of language proficiency is at the B1 –B2 level of language competence (CEFR, 2001). The analysis focuses on errors in grammar, lexis, form, and sentence structure, and for the categorization of errors uses an …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy