Tomáš Zmrzlík

Bakalářská práce

Internetová marketingová komunikace nízkonákladových leteckých společností

Internet Marketing Communication of the Low-cost Airlines
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá internetovou marketingovou komunikací nízkonákladových leteckých společností. Cílem této práce je analyzovat internetovou marketingovou komunikaci nízkonákladové letecké společnosti Volotea a porovnat ji s jejími třemi silnými konkurenty (Easyjet, Ryanair a Wizzair). Pro tento výzkum je využita metoda pozorování a dotazování. Z analyzovaných dat vyplývají návrhy a doporučení …více
Abstract:
This bachelor thesis is about internet marketing communication of the low-cost airlines. The aim of this bachelor thesis is analysis internet marketing communication of the low-cost airline Volotea and compare with three strength competitors (Easyjet, Ryanair and Wizzair). For this research is chosen method observation and questioning. From analyzed data results suggestions and recommendations in websites …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Jan Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava