Bc. Milan Kohoutek

Bakalářská práce

Ochrana přírody a krajiny na jižní Moravě

Nature and landscape protection in South Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou přírody a krajiny z ekologického hlediska. Osvětluje pojmy krajina a ochrana přírody. V tématu krajiny a její ochrany se věnuji hlavně fragmentaci. Mimo ekologickou teorii se práce skládá i z historického vývoje krajiny v regionu města Slavkov u Brna, její analýza současné podoby a navržení exkurze do této oblasti.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the protection of nature and landscape from an ecological point of view. Explains terms landscape and protection of nature. Among the concepts, which are among the important in the theme of landscape and its protection, I focus mainly on fragmentation. In addition to ecological theory, this thesis also consists of the historical landscape development in the region of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání