Theses 

Zneužívání informací ve finančně-poradenské činnosti – Michal Adamec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Adamec

Bakalářská práce

Zneužívání informací ve finančně-poradenské činnosti

Abuse of Information in the Financial-Consultancy Services

Anotace: Práce se zabývá zneužíváním informací v oblasti finančně-poradenské činnosti. Zachycuje jejich postih dle zákona a popisuje jednotlivé způsoby zamezení tohoto zneužívání. Objasňuje základní charakteristiku finančního trhu a jeho členění. V práci jsou představeny i finanční instituce, jejich vzájemné vztahy a působení, taktéž jejich rozdělení, přičemž dále navazuje na finančně-poradenskou činnost v praxi – základní popis náležitostí tohoto oboru, porovnává a seznamuje s největšími finančně-poradenskými společnostmi na českém finančním trhu.

Abstract: This thesis deals with the abuse of information in the financial-consultancy services. It shows their punishment according to law and describes ways to prevent this abuse. It explains the basic characteristics of the financial market and its structure. In the thesis are presented financial institution and their mutual relations and influence also their distribution and continues with the financial-advisory services in practice - basic description requirements of this discipline and introduces the structure of financial-consulting firms in the Czech financial market.

Klíčová slova: finančně-poradenská činnost, zneužívání informací, finanční trh

Keywords: financial-consultancy services, abuse of information, financial market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Bohuslav Halfar
  • Oponent: Jakub Lahučký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz