Bc. Michal Kopřiva

Diplomová práce

Model zákaznické segmentace ve vybraném podniku

Customer segmentation in selected company
Anotace:
V této diplomové práci budu zkoumat model zákaznické segmentace ve vybrané firmě. Pro tyto účely jsem si vybral společnost Broker Consulting, která se zabývá službami nezávislého finančního poradenství a byla ochotna poskytnout odpovědi pro mé zkoumání. V teoretické části této práce se seznámíme s marketingovým řízením a strategií v obecné rovině. Budeme pokračovat přiblížením pravidel segmentace, …více
Abstract:
In this thesis I will do research customer segmentation model in the selected company. For these purposes, I chose the company Broker Consulting, which offer the services of independent financial advice and was willing to provide answers for my inquiry. The theoretical part of this work we introduce the marketing and management strategies in general. We will continue to approach segmentation rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Lašek
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní