Jana KOROLOVÁ

Bachelor's thesis

Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí

Vernacular architecture in Rabštejn nad Střelou and its environs
Abstract:
Rabštejn nad Střelou patří mezi nejmenší městečka ve střední Evropě a jeho historické jádro bylo roku 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu. Tato bakalářská práce se bude v první teoretické části věnovat lidové architektuře tohoto městečka a jejímu začlenění do regionální typologie. Dále pak na historický vývoj lidové stavební kultury této oblasti od středověku do 20. století a historii města …more
Abstract:
Rabštejn nad Střelou is one of the smallest towns in Central Europe and historical center was declared in 1992 as an urban conservation zone.The first part of this bachelor thesis is concerned with town's folk architecture and its integration into the regional typology. Furthermore, it inspects the historical development of folk culture of the construction area from the Middle Ages to the 20th century …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2011
Accessible from:: 23. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOROLOVÁ, Jana. Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická