Bc. Tomáš Urbanovský

Diplomová práce

Americká hypoteční krize a její důsledky pro Evropu

American mortgage loan crisis and its consequences for Europe
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Americká hypoteční krize a její důsledky pro Evropu“ je analýza příčin a souvislostí, které vedly ke vzniku americké hypoteční krize, dále analýza průběhu této krize, její přeměna v krizi likvidity a následné rozšíření do Evropy. Pozornost je v práci věnována také opatřením, která mají mírnit dopady současné evropské krize, stejně jako mají napomoci předcházení podobné krize …více
Abstract:
The aim of submitted thesis „American mortgage loan crisis and its consequences for Europe“ is to analyze causes and connections, which led to the U.S. mortgage crisis, then to analyze development of this crisis, transformation of this crisis into liquidity crisis and consequent expansion to Europe. Attention is also paid to actions, which are supposed to mitigate effects of current crisis on Europe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta