Bc. et Bc. Tomáš Paulík

Diplomová práce

Dopad finanční a ekonomické krize na důchodové systémy v Evropě

Impact of financial and economic crisis on pension systems in Europe
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopadu finanční a ekonomické krize na důchodové systémy v Evropě. Vlivem neustále rostoucí zadluženosti evropských zemí v kombinaci se strukturálními změnami ve společnosti, dochází ke zvyšujícímu se tlaku na systémy důchodového zabezpečení, a to především z hlediska jejich financování a dlouhodobé udržitelnosti. Nedávná krize ještě více prohloubila tyto problémy …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to assess the impact of financial and economic crisis on pension systems in Europe. The trend of increasing public debts together with the structural changes in the society results into an increasing pressure on the pension systems, especially the matter of their funding and long-term sustainability. Recent crisis has made these problems even worse, drew attention on weaknesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta