Milan DANDA

Bakalářská práce

Analýza jazykových prostředků v hoaxech a fake news

Analysis of language means in hoaxes and fake news
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky v hoaxech a fake news. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z mediálního prostředí, formy klamání, dezinformační weby, manipulativní techniky a jazykové prostředky, jejichž výskyt v hoaxech a fake news očekáváme. Praktická část analyzuje celkem 23 hoaxů z různých internetových zdrojů …více
Abstract:
The bachelor's thesis occupies with language means in hoaxes and fake news. The thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part explains basic terminology used in mass media, deception techniques, disinformation websites, manipulative techniques and language means which are expected in hoaxes and fake news. The practical part analyzes a total of 23 hoaxes from various internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANDA, Milan. Analýza jazykových prostředků v hoaxech a fake news. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta