Ctibor Tomeš

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy na pracovišti a jejich prevence

Socio-Pathological phenomena in the workplaceand their prevention
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou sociálně patologických jevů na pracovišti a jejich prevencí. V teoretické části je vymezen pojem sociálně patologické jevy včetně dalších pojmů spojených s touto problematikou. V návaznosti na tuto kapitolu jsou popsány jednotlivé sociálně patologické jevy jako alkoholismus, drogy a další deviace. V neposlední řadě je věnována pozornost sociálně patologickým jevům na pracovišti …viac
Abstract:
The bachelor thesis focused on the issue of social pathological phenomena in the workplace and their prevention. The theoretical part defines the concept of social pathological phenomena, including other concepts associated with this issue. In connection with this chapter are described socio pathological phonemns like alcoholism, drugs and gambling. The most important part of this theoretical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedúci: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.