Bc. Barbora Zelenková

Diplomová práce

Participace osob s mentální disabilitou z pohledu pracovníků pomáhajících profesí

Participation of Persons with Intellectual Disabilities from the Perspective of Social Workers
Anotace:
Práce se zabývá problematikou participace osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací v kontextu sociální služby z pohledu pomáhajících pracovníků. Teoretická část práce předkládá základní vymezení termínu participace, představuje různé modely participace a bariéry podpory participace v kontextu sociální služby. Termín participace definuje ve vztahu k výkladu disability dle Mezinárodní klasifikace …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of participation of people with mild and moderate mental retardation from the perspective of social workers in the context of social services. The theoretical part of the thesis defines the term participation,presents different models of participation and defines also the barriers to supporting participation of client in the context of social services. The participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií