Šárka HELEBRANT

Bakalářská práce

"Native" or "Non-native" English Speakers (qualified teachers) in Czech Higher Education?

"Native" or "Non-native" English Speakers (qualified teachers) in Czech Higher Education?
Abstract:
This undergraduate thesis deals with native and non-native speakers in Czech higher education. The first priority target is to define the situation in Czech higher education and students´ preferences for native speakers. The thesis is separated to two main parts. The theoretical part is dedicated to development of the English language in the course of time, basic terminology in the field of native …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rodilými a nerodilými mluvčími anglického jazyka v českém vysokém školství. Hlavním cílem práce je popsat situaci na vysokých školách v České republice a definovat priority studentů při výběru učitelů anglického jazyka. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje vývoji anglického jazyka v historii, základním terminologii v oblasti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: Libuše Slavíková, M.A. CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELEBRANT, Šárka. "Native" or "Non-native" English Speakers (qualified teachers) in Czech Higher Education?. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.