Bc. Lenka Pokorná

Diplomová práce

Potravina jako riziko infekce u seniora

Food as the risk of infection in elderly
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku infekcí u seniora způsobených konzumací nekvalitní potravy. Zabývá se vlivem demografických (věk, bydliště) a sociálních (rodinná situace, finanční situace, sociální status, soběstačnost v rámci zajištění potravy) determinant na faktory ovlivňující nákup potravin seniorem a také jejich vlivem na provádění preventivních opatření. Cílem je také zjistit, zda …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of infections in the elderly caused by eating junk food. It deals with the influence of demographic (age, place of residence), social (family situation, financial situation, social status, self-sufficiency in food security) on the determinant factors influencing the purchase of seniors and their impact on the implementation of preventive measures. It also aims to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Šestáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii