Bc. Ngoc Nguyen Viet

Diplomová práce

Moderní nástroje internetového marketingu v praxi společnosti X a Y

Modern internet marketing tools in the practice of companies X and Y
Anotace:
Ve světě internetové revoluce se marketingová komunikace jeví jako druh osobního dialogu mezi společnostmi a jejich zákazníky. Nové technologie společnosti podněcují k tomu, aby přecházely od hromadné neosobní komunikace ke komunikaci cílené a obousměrné. Diplomová práce se zabývá analýzou moderních nástrojů internetového marketingu, které by firmy měly používat ke svému zviditelnění v internetovém …více
Abstract:
In the world of internet marketing communication revolution appears as a kind of personal dialogue between companies and their customers. New technologies are encouraged to make transitioned from impersonal mass communication to communicate targeted and reversible. This thesis focuses on the analysis of modern internet marketing tools that companies should use to its visibility in the online environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Nesejt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance