Bc. Gabriela ŠMÍDOVÁ

Master's thesis

Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě

Mircea Eliade: His thought and phenomenological attitude to religiosity
Anotácia:
Má diplomová práce Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě je rozdělena na dvě základní části. První část "Fenomenologie náboženství", která se zabývá charakteristikou fenomenologické metody a primární kategorií posvátna, je úvodem k části druhé, jež pojednává o Eliadově díle, metodologii, koncepcích a přístupech k náboženství. Analyzované je rovněž beletristické dílo a Eliadovo …viac
Abstract:
The title of my thesis is Mircea Eliade: His thought and phenomenological attitude to religiosity and it is divided into two main parts. First part treats of religious studies (history, division and important scientists) and it is focused on its part phenomenology of religion.In the second section is analysed Mircea Eliade's thought, scholarship, works and also his personality and characters. My principal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Gabriela. Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Humanities Studies / European Cultural Studies