Theses 

a) Sbormistrovský diplomový koncert<br>b) Úloha korepetitora ve sborovém zpěvu – Lukáš Trykar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - hudební výchova, Učitelství pro střední školy - sbormistrovství

Lukáš Trykar

Diplomová práce

a) Sbormistrovský diplomový koncert<br>b) Úloha korepetitora ve sborovém zpěvu

a) Conductor´s diploma concertb) The role of the choir accompanist

Anotace: Cílem diplomové práce je zpracovat opomíjenou problematiku korepetice v České republice se zvláštním zřetelem ke sborovému zpěvu, charakterizovat a vymezit oblast korepetice, popsat některé specifické oblasti, ve kterých se můžeme s korepeticí setkat nejčastěji, porovnat úlohu korepetitora v historii se současným stavem, zmapovat literaturu věnující se tématu korepetice, pokusit se o vytvoření klasifikace korepetice, které je podloženo mnohaletou praxí, analyzovat osobnost korepetitora včetně předpokladů pro vykonávání činnosti korepetice, poskytnout podrobnější vhled do problematiky vzdělávání a možností uplatnění korepetitora, zpracovat výsledky provedeného průzkumu v pěveckých sborech, vymezit příčiny současného stavu a na základě syntézy získaných poznatků nastínit možné způsoby řešení problémů do příštích let.

Abstract: The aim of the thesis is to cover the often marginalized area of accompaniment in the Czech Republic, with a special focus on choir singing, characterizing and defining accompaniment, describing specific areas in which accompaniment can most often be encountered, comparing the historical role of the accompanist with that of modern day, mapping resources dedicated to the subject of accompaniment, creating a new classification supported by years of experience for accompaniment, analyzing the personality of an accompanist including the necessary qualifications to perform this function, offering a more detailed insight into the issues of education and professional development as well as potential career options for the accompanist, processing survey findings conducted in choirs, and defining causes of present-day status and the basis of synthesis from acquired findings in order to outline possible methods of problem solving for years to come.

Klíčová slova: sborový zpěv, sbor, korepetice, korepetitor, doprovod

Keywords: choir singing, choir, piano accompaniment, accompanist, accompaniment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2010
  • Vedoucí: Dana Ludvíčková
  • Oponent: Jiří Skopal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz