Tereza KUBÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Cestovní ruch tělesně postižených - vybrané aspekty

Tourism of physically handicapped people ? selected perspectives
Anotace:
Práce analyzuje problémy spojené s cestovním ruchem vozíčkářů a doporučuje jejich případná řešení, která by pomohla zlepšit situaci. Bakalářská práce v teoretické části seznamuje s pojmy týkající se cestovního ruchu a objasňuje problematiku vozíčkářů při cestování. V praktické části najdeme dvě případové studie popisující modelové situace cestování s vozíkem a dále dotazníkové šetření včetně vyhodnocení …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the problem associated with wheelchair tourism and recommends possible solutions that would help improve the current situation. In the theoretical part, the thesis introduces the concepts of tourism ? related issues and explains the issues and problems of wheelchair travelling. In the practical part, two case studies are presented, describing different scenarios of wheelchair …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁLKOVÁ, Tereza. Cestovní ruch tělesně postižených - vybrané aspekty. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností