Tereza ZÁVADOVÁ

Bakalářská práce

Přímá volba prezidenta České republiky 2013 z pohledu tištěných médií krajanských spolků v Kanadě

The direct presidential election in the Czech Republic in 2013 from the perspective of compatriots' printed media in Canada
Anotace:
Tématem bakalářské práce je přímá volba prezidenta České republiky, která proběhla v roce 2013. Cílem práce je zjistit, jaké postoje zaujímají k této události krajanské spolky, žijící na území Kanady a to vše z pohledu tiskovin, které publikují. Práce využívá metodu kvalitativní obsahové analýzy pro rozbor jednotlivých článků, zaměřujících se na zmapování tématu prezidentských voleb. Součástí výzkumu …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is the direct presidental election in the Czech Republic, which took place in 2013. The aim of this thesis is to find out, what attitudes compatriot associations have toward this event. Everything from the perspective of newspapers, which compatriots publish. These compatriot associations came from Canada. This thesis uses qualitative content analysis to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVADOVÁ, Tereza. Přímá volba prezidenta České republiky 2013 z pohledu tištěných médií krajanských spolků v Kanadě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.