Hana ČERNÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů.

Nursing diagnosis reduced volume of body fluids in the enderly.
Abstract:
Téma této práce je ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů. Hlavním cílem práce je popsat postup ošetřovatelské diagnostiky k dehydrataci seniorů v NNP. Mezi další cíle práce patří zjistit, stav hydratace a bilanci tekutin u seniorů v NNP, zjistit, způsoby diagnostiky sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů a zjistit, intervence sester ke sníženému objemu tělesných …more
Abstract:
The theme of this work is the nursing diagnosis decreased body fluid volume in the elderly. The main goal of this paper is to describe the process of nursing diagnosis for dehydration in the elderly NNP. Other objectives include work to determine the state of hydration and fluid balance in the elderly in the NNP, identify methods of diagnosis reduced the volume of body fluids in elderly patients and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ľudmila Jankulárová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERNÁ, Hana. Ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Institute of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nursing

Theses on a related topic