Hana ČERNÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů.

Nursing diagnosis reduced volume of body fluids in the enderly.
Anotace:
Téma této práce je ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů. Hlavním cílem práce je popsat postup ošetřovatelské diagnostiky k dehydrataci seniorů v NNP. Mezi další cíle práce patří zjistit, stav hydratace a bilanci tekutin u seniorů v NNP, zjistit, způsoby diagnostiky sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů a zjistit, intervence sester ke sníženému objemu tělesných …více
Abstract:
The theme of this work is the nursing diagnosis decreased body fluid volume in the elderly. The main goal of this paper is to describe the process of nursing diagnosis for dehydration in the elderly NNP. Other objectives include work to determine the state of hydration and fluid balance in the elderly in the NNP, identify methods of diagnosis reduced the volume of body fluids in elderly patients and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľudmila Jankulárová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Hana. Ošetřovatelská diagnostika sníženého objemu tělesných tekutin u seniorů.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma