Denisa Filipcová

Bakalářská práce

Rodičovství u žen s roztroušenou mozkomíšní sklerózou

Parenting for the mothers with multiple sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění roztroušená skleróza mozkomíšní a to z pohledu těhotenství a rodičovství. Práce byla rozdělena na dvě části a to na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje onemocnění roztroušená sklerózy mozkomíšní, její historii, vyšetřovací metody, doporučení pro ženy při plánování těhotenství, možná rizika a komplikace porodu a následně období …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the issue of multiple sclerosis from the perspective of pregnancy and parenthood. The work was divided into two parts, the theoretical and empirical part. The teoretical part describes the disease of multiple sclerosis, it´s history, examination methods, recommendationsfor women in planning a pregnancy, possible risks and complications of childbirth and then the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/fs2gl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě