Bc. Arnošt Zeman

Diplomová práce

Aplikace teorie her na povolební vyjednávání po volbách do Poslanecké sněmovny v ČR 2010

Application of game theory on post-election after election for chamber of deputies in Czech Republic 2010
Anotace:
Abstrakt V teoretické části mé diplomové práce jsem se zabýval historickým vývojem teorie her. Zmínil jsem některé osobnosti, které se v minulosti zajímali o ekonomii a matematiku a uvedl jsem jejich přínos pro teorii her. Popsal jsem základní pojmy teorie her. Uvedl jsem a na příkladech ukázal některé typy her. V praktické části jsem se zabýval aplikací teorie her na povolební vyjednávání. Popsal …více
Abstract:
Abstract In the theoretic part of my diploma paper I was concerned with historical evolution of game theory. I mentioned some personalities who were interested about economics and mathematic in the past and I introduced their contribution for the game theory. I described basic concepts of the game theory. I brought in and showed on examples some types of games. In practical part I was concerned with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní