Katarína Murínová

Bakalářská práce

Second World War Satire in Joseph Heller's Catch-22

Second World War Satire in Joseph Heller's Catch-22
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá užitím satiry ve válečném románu Josepha Hellera Hlava XXII. Bakalářská práce popisuje způsob užití satiry na kritizování armády a kapitalistické společnosti. Navíc jsou přezkoumány souvislosti mezi Hlavou XXII a zpochybněným duševním zdravím vojáků, na kterém se zákon Hlava XXII zakládá. Na posledním místě je analyzována možnost útěku ze situace způsobené Hlavou XXII …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the use of satire in Joseph Heller's war novel Catch-22. The bachelor thesis depicts the way satire is used to criticize the military complex and the capitalist society. In addition, the connection between Catch-22 and the questioned sanity of soldiers, which the concept is based on, is examined. Finally, the possibility of escaping the situation caused by Catch-22 and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Murínová, Katarína. Second World War Satire in Joseph Heller's Catch-22. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma