Ing. Šárka Hanuláková

Disertační práce

Vliv folikulogeneze na efektivitu in vitro fertilizace prasečích oocytů

The effect of folliculogenesis on the efficiency of in vitro fertilization of pig oocytes
Anotace:
Správná selekce izolovaných oocytů respektující úroveň folikulogeneze je jednou z cest, jak zefektivnit stávající postupy. Z tohoto důvodu byla tato disertační práce zaměřena na výzkum změn v distribuci kortikálních granul u odlišných subpopulací prasečích oocytů s rozdílnou meiotickou kompetencí v průběhu folikulogeneze. K experimentům byly použity oocyty z malých (menší nebo rovno 5mm) a středních …více
Abstract:
An appropriate selection of isolated oocytes with respect to the level of folliculogenesis is one of the ways to improve current methods. For this reason, this disertation thesis was focused on research of changes in distribution of cortical granules in different subpopulations of porcine oocytes with different meiotic competence during folliculogenesis. Oocytes from small (to less than or equal to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
 • Oponent: Leoš Pavlata, doc. MVDr., Ph.D., Miloslava Lopatářová, prof. MVDr., Josef Zajíc, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Zootechnika / Speciální zootechnika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ea4acy ea4acy/3
12. 9. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
12. 9. 2016
Halíčková, K.
12. 9. 2016
Halíčková, K.
12. 9. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.