Bc. Tereza ŠIMONOVÁ

Master's thesis

Zobrazení panenství v raně novověké homiletické literatuře

Displaying virginity in early modern time homiletic literature
Anotácia:
Tato práce se věnuje zobrazení panenství v raně novověké homiletické literatuře. Úvodní kapitoly jsou věnovány historickému a sociálnímu kontextu raného novověku, tato část slouží jako teoretický základ pro zkoumání vybraných textů. Následuje stanovení metodologie na základě nastudovaných genderově orientovaných textů a studií. Nejrozsáhlejší část je věnována rozboru jednotlivých homiletických textů …viac
Abstract:
This dissertation is devoted to the depiction of virginity in the early modern time homiletic literature. The introductory chapters are dealing with the historical and social context of the early modern time, this part serves as a theoretical basis for examination of the selected texts. Following is the establishment of methodology based upon studied, gender oriented texts and studies. The most extensive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONOVÁ, Tereza. Zobrazení panenství v raně novověké homiletické literatuře. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ea74lc ea74lc/2
15. 6. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.