Ilona MUSÍLKOVÁ

Bakalářská práce

Polysacharidy mořských a sladkovodních řas

Polysaccharides of seaweed and freshwater algae
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na charakteristiku mořských a sladkovodních řas. Jejím cílem bylo zabývat se charakteristikou polysacharidů z těchto řas, jejich strukturou, vlast-nostmi a možnostmi jejich získávání. Více pozornosti bylo věnováno struktuře a vlastnos-tem polysacharidů získaných z červených mořských řas agarům a karagenanům a z hnědých řas alginátům z důvodu jejich využití v potravinářském …více
Abstract:
Bachelor thesis was focussed on characterization seaweed and freshwater algae. The aim was deal with characterization of these seaweed and freshwater algae, their structure, pro-perty and possibilities of their extraction. More attention was devoted structure and proper-ty red seaweed polysaccharides as agars and karagenans and brown seaweed polysacchari-des as alginate due to their utilization in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
Identifikátor: 14944

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSÍLKOVÁ, Ilona. Polysacharidy mořských a sladkovodních řas . Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin