Bc. Milan Dvořák

Diplomová práce

Zákon o živnostenském podnikání a jeho změny v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie

Act on Trade License Business Activities and Subsequent Changes in connection with the Accession of the Czech Republic into the European Union
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zákon o živnostenském podnikání a jeho změny po vstupu České republiky do Evropské unie. Práce se zaměřuje především na novely živnostenského zákona, které měly přispět k přizpůsobení našeho práva právu Evropské unie, ale zároveň mapuje celý vývoj živnostenskoprávní úpravy od roku 1992 až po současný stav. Práce nejprve ve stručnosti vymezuje základní pojmy a principy …více
Abstract:
Subject of this diploma thesis is the trade law and its changes after fter the Czech republic´s integration into the European Union.This work focuses mainly on amendatory acts of Small Business Act, which should have contributed to the readjustment of our law to the European Union law, but also describes the whole development of trade licensing regulation since 1992 until today. Firstly, the work briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní