Mgr. Veronika Belianská

Bachelor's thesis

EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia?

EU and Mediterranean region - cooperation or domination?
Abstract:
Presented thesis focuses on the analysis of the position of the European Union (EU) as an international actor based on its external development policies in the Mediterranean region, while they are used as the global political instrument. The aim of the paper is to answer the question whether the mutual ties between the EU and the Mediterranean region constitute more the relation of cooperation or domination …more
Abstract:
Náplňou predkladanej práce je analýza Európskej Únie (EÚ) ako svetového aktéra, na základe externých politík pomoci ako globálneho politického inštrumentu EÚ vo vzťahu ku Stredomoriu. Text sa zameria na zodpovedanie otázky či sú vzájomné väzby medzi EÚ a krajinami Stredomoria viac reláciou kooperácie alebo dominancie zo strany EÚ. Popri tom bude pozornosť kladená na hlavné politiky EÚ v regióne – Euro …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Srdjan Prtina

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies