Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Jiří Kalla

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Kalla

Diplomová práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in Lifestyle - the Emergence of Hedonistic Generation?

Anotace: Diplomová práce „Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?“ se zaměřuje na proměny a projevy životního stylu související s procesem individualizace a zesilujícím vztahem ke spotřebním hodnotám a k hédonismu současné mladé generace. Teoretická část práce se zabývá životním stylem a hédonismem. Popisuje možné alternativy hédonistického životního stylu, změny v přístupu spotřebitelů a marketingové koncepce pro hédonistické spotřebitele. V praktické části, jejímž cílem je stanovit vztah respondentů k hédonismu, je popsána dotazníková výzkumná metoda a její vyhodnocení. Zde jsou porovnávány postoje jednotlivých generací k vybraným způsobům typickými pro tento životní styl. Na základě těchto hodnot jsou odvozeny sklony těchto skupin k hedonistickému způsobu života.

Abstract: This dissertation work Changes in lifestyle – the emergence of hedonistic generation deal with the life style transformation and manifestation, which are connected with the individualization process and with the increasing relationship towards the consumer value and hedonisms of the present young generation. The theoretical part describes the lifestyle and hedonisms. It characterizes the possible alternatives of the hedonic lifestyle, the consumer attitude transformations and the marketing approaches targeted to the hedonic consumer. The aim of the practical part is the determination of the consumer relationship towards to hedonism. There is the questionnaire research method described and evaluated. The attitudes of the individual generations are compared with the chosen forms which are typical for this lifestyle. On the ground of these figures the attitudes of these groups towards to hedonist lifestyle are deduced.

Klíčová slova: hédonismus, individualismus, konzumní společnost, marketing, postmoderní společnost, zážitek, životní styl hedonism, consumer society, lifestyle, experience, postmodern society, individualism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz