Bc. Ondřej Bureš

Bakalářská práce

Dopady klimatické změny na pobřežní regiony - využití metody CLIL ve výuce

The Impact of Global Climate Change on Coastal Regions - Using CLIL Method in Education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výuku environmentálních problémů v hodinách zeměpisu na středních školách s využitím metody CLIL a případových studií. Teoretická část se zabývá představením metody CLIL a zásadami jejího využití v hodinách. Dále jsou zmíněny základní charakteristiky využití případových studií ve vzdělávání. Práce se také zabývá výukou environmentálních problémů. Následně je představen …více
Abstract:
This thesis focuses on teaching environmental issues in secondary level Geography lessons with the use of CLIL method and case studies. The theoretical part describes general principles of CLIL methodology. Fundamental characteristics of case study instruction are also mentioned. Additionally, the part focuses on effective teaching of environmental issues. Furthermore, the Outer Banks region is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta