Lucie HARVILLOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickým defektem v domácí péči

Nursing process in a patient with chronic defect in home care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o dva pacienty s chronickými defekty v domácí péči a jejich každodenními problémy. Teoretická část je věnována rozdělení ran, faktorům ovlivňujícím hojení a terapeutickým materiálům vlhkého hojení. V praktické části je zmapován ošetřovatelský proces u dvou pacientů s chronickými defekty. Jsou zmíněna specifika péče o rány, popis ran, jsou popsány nejčastější …více
Abstract:
My bachelors work deals with the nursing care of two patiens with chronical defects in homecare and their everyday problems. Theoretical part is about distribution of wounds, factors affecting healing and terapeutic materials for wet wound healing. The practical part describes the nursing proces of two selected patiens with chronical defects. I mention specific of the wound care, description of defects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARVILLOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickým defektem v domácí péči. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/