Bc. Anna Sedláková

Diplomová práce

Vliv esenciálních olejů na vybrané vlastnosti lignocelulózových materiálů

Study of essential oils influence on selected properties of lignocellulosic materials
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo stanovení hypermolekulárních, mechanických a optických vlastností lignocelulózových materiálů před a po jejich vystavení účinku par esenciálních olejů. K měření byly použity vzorky bělené sulfitové buničiny a dřevoviny. Byla sledována kinetika navlhání a kinetika absorpce organických par. Zaznamenáváním přírůstků hmotnosti vzorků v závislosti na době absorpce par vybraných …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine hypermolecular, mechanical and optical properties of lignocellulosic materials before and after exposure to vapors of essential oils. The measurements were used for samples bleached sulphite pulp and wood. It was observed wetting kinetics and absorption kinetics of organic vapors. Noting the weight of the samples increases, according to the absorption of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Břetislav Češek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláková, Anna. Vliv esenciálních olejů na vybrané vlastnosti lignocelulózových materiálů. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická