Bc. Anna Sedláková

Master's thesis

Vliv esenciálních olejů na vybrané vlastnosti lignocelulózových materiálů

Study of essential oils influence on selected properties of lignocellulosic materials
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo stanovení hypermolekulárních, mechanických a optických vlastností lignocelulózových materiálů před a po jejich vystavení účinku par esenciálních olejů. K měření byly použity vzorky bělené sulfitové buničiny a dřevoviny. Byla sledována kinetika navlhání a kinetika absorpce organických par. Zaznamenáváním přírůstků hmotnosti vzorků v závislosti na době absorpce par vybraných …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine hypermolecular, mechanical and optical properties of lignocellulosic materials before and after exposure to vapors of essential oils. The measurements were used for samples bleached sulphite pulp and wood. It was observed wetting kinetics and absorption kinetics of organic vapors. Noting the weight of the samples increases, according to the absorption of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Břetislav Češek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sedláková, Anna. Vliv esenciálních olejů na vybrané vlastnosti lignocelulózových materiálů. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická