Mgr. Vlastimil Slovák

Bakalářská práce

Příčiny a důsledky neetického chování nadnárodní společnosti

Causes and consequences of unethical behavior by multinational companies
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je studie konkrétního případu neetického chování nadnárodní společnosti, analýza jeho příčin a důsledků. První, teoretická část, je zaměřena na metodologii a teoretická východiska práce. V druhé části provádím případovou studii neetického jednání koncernu Volkswagen v souvislosti s falšováním údajů o emisích vozidel, který je známý pod mediální zkratkou „Dieselgate“.
Abstract:
The subject of the Thesis is a study of a particular case of unethical behavior of multinational company, analysis of the causes and consequences of this unethical behaviour. The first part is theoretical, focusing on the methodology and background theory. Second part is a case study of unethical behavior of Volkswagen Group, concerning emission fraud, known under the media acronym "Dieselgate".
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.