Mgr. Jitka Martincová

Advanced ('rigorózní') thesis

Analýza učebních úloh z vlastivědy

The primary education learning tasks analysis
Abstract:
Práce je zaměřena na výzkum učebních úloh v učebnicích vlastivědy pro 4. ročník ZŠ. Jejím cílem bylo zjistit, jaká je obtížnost učebních úloh podle jejich operační struktury. V teoretické části je věnována pozornost definici učebnice, jejím funkcím a strukturní komponentům. V navazující části je vymezen pojem učební úloha, její znaky, formy a možnost využití podle taxonomie. V empirické části je provedena …more
Abstract:
The work is focused on the research in the learning tasks gathered in the books for the primary education for the 4th grade at basic school. The aim was to find out the difficulty of the learning tasks according to their operational structure. In the theoretical part the attention is paid to the definition of the book, to its symbols, forms and the pos-sible usage according to the taxonomy. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Reader: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.