Mgr. Jitka Martincová

Rigorózní práce

Analýza učebních úloh z vlastivědy

The primary education learning tasks analysis
Anotace:
Práce je zaměřena na výzkum učebních úloh v učebnicích vlastivědy pro 4. ročník ZŠ. Jejím cílem bylo zjistit, jaká je obtížnost učebních úloh podle jejich operační struktury. V teoretické části je věnována pozornost definici učebnice, jejím funkcím a strukturní komponentům. V navazující části je vymezen pojem učební úloha, její znaky, formy a možnost využití podle taxonomie. V empirické části je provedena …více
Abstract:
The work is focused on the research in the learning tasks gathered in the books for the primary education for the 4th grade at basic school. The aim was to find out the difficulty of the learning tasks according to their operational structure. In the theoretical part the attention is paid to the definition of the book, to its symbols, forms and the pos-sible usage according to the taxonomy. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.