Bc. Jana Sialini

Master's thesis

Pozemní komunikace jako veřejný statek

Road Infrastructure as Public Estate
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pozemními komunikacemi jako jedním z typických veřejných statků. Práce definuje pojem „veřejný statek“ jak z pohledu právní teorie, tak z pohledu občanského práva. Vymezuje složky dopravní infrastruktury a krátce se věnuje také historii silnic a dálnic na území ČR. Stěžejní náplní práce je oblast omezení vlastnických práv v souvislosti s pozemními komunikacemi, nabývání a …more
Abstract:
This graduation thesis deals with land communications as one of the characteristic public goods. The thesis defines the concept of „public goods“ from the perspective of legal theory as well as civil law. It describes the components of the transport infrastructure and pays attention to the history of roads and motorways in the Czech Republic. In my thesis, I deal with restrictions on property rights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Policy / Public Administration