Mgr. Kateřina Chalupová

Diplomová práce

Kompetenční model jako nástroj rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci

The Competency Model as an Employees Development Tool in the Selected Organization
Anotace:
Diplomová práce na téma „Kompetenční model jako nástroj rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci“ se zabývá vytvořením kompetenčního modelu šitého na míru jednotlivým pracovním pozicím v rámci týmu Executive Search ve vybrané nadnárodní organizaci, který poslouží jako nástroj k identifikaci vzdělávacích potřeb a rozvoji klíčových kompetencí pracovníků. Tomu předchází identifikování klíčových kompetencí …více
Abstract:
The diploma thesis on topic „The Competency Model as an Employees Development Tool in the Selected Organization“ deals with a creating a competency model tailored to individual work positions within Executive Search team in the selected multinational organization. The compentency model will serve as a tool to identify training needs and develop key competencies of the employees. This is preceded by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií