Mgr. Kateřina Chalupová

Master's thesis

Kompetenční model jako nástroj rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci

The Competency Model as an Employees Development Tool in the Selected Organization
Abstract:
Diplomová práce na téma „Kompetenční model jako nástroj rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci“ se zabývá vytvořením kompetenčního modelu šitého na míru jednotlivým pracovním pozicím v rámci týmu Executive Search ve vybrané nadnárodní organizaci, který poslouží jako nástroj k identifikaci vzdělávacích potřeb a rozvoji klíčových kompetencí pracovníků. Tomu předchází identifikování klíčových kompetencí …more
Abstract:
The diploma thesis on topic „The Competency Model as an Employees Development Tool in the Selected Organization“ deals with a creating a competency model tailored to individual work positions within Executive Search team in the selected multinational organization. The compentency model will serve as a tool to identify training needs and develop key competencies of the employees. This is preceded by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií