Kristýna Strunecká

Bakalářská práce

Rozšíření agilní metodiky Scrum o praktiky řízení bezpečnosti

Extending Scrum Agile Methodology by Security Practices
Anotace:
Popularita agilních metodik v oblasti vývoje software je vysoká kvůli jejím přednostem, kterýmijsou flexibilita, orientace na zákazníka a průběžné dodávky hotového produktu. Tradičnímetody řízení bezpečnosti, z nichž většina vznikla v době vodopádového paradigmatuvývoje, nejsou vždy jednoduše aplikovatelné v prostředí iterativního vývoje. Cílem práce jeidentifikovat metody, které jsou kompatibilní …více
Abstract:
Agile methodologies are popular due to many advantages such as flexibility, customer orientationand continuous delivery of products. Traditional methods of security managementoriginated largely during the era of waterfall development paradigm and they cannot be readilyapplicable to incremental methods of software development. This thesis aims to identifythe methods that are suitable for Scrum agile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80215

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma